Jānis Konons

 Katru reizi, kad nostrādā kameras slēdzis, zinu, ka aizvien vairāk kļūstu par sevi pašu.. /Jānis Konons/

Jānis Konons fotografē kopš 1999. gada - vēl īsti nesākoties foto digitalizācijas ērai, paspējis izbaudīt tā saucamo slapjo procesu un attēla brīnumaino parādīšanos uz fotopapīra. Piedalījies vairākos starptautiskos Eiropas Komisijas finansētos un ar fotogrāfiju saistītos jauniešu semināru ciklos, gan pasniedzot foto pamatus, gan organizējot foto izstādes, kā arī aktīvi iesaistījies dažādās meistarklasēs. Pašlaik darbojas kā profesionāls fotogrāfs, kā galveno fotografējamo objektu izvirzot cilvēku.

Darbi: