Kompozīcija fotogrāfijā

Pasniedzējs: Leonīds Važnais
Ilgums: 10 nodarbības/ 20 stundas
Cena: 
Īpašā cena*139 LVL 198 EUR 169 LVL, maksājot pa mēnešiem 70 LVL 100 EUR
Grafiks: Otrdienās, ceturdienās, tiklīdz nokomplektēsies grupa, 18:00 - 20:15.

Kursa mērķis ir palīdzēt kursa dalībniekiem apzināties savas radošās iespējas, un iemācīties tās izmantot praktiskajā darbā. Veidot fotogrāfijas kas spēj pievērst sev uzmanību ne tikai ar pareizi izpildītiem tehniskās izteiksmes līdzekļiem, bet arī būt vizuāli harmoniskas un estētiskas.
 Mācību kurss satur bagātu vizuālo materiālu klāstu, kas ļauj veiksmīgi apgūt piedāvāto zināšanu apjomu, gūt priekšstatu par apskatāmajām tēmām un sekmīgi izpildīt ieskaites darbu.
Kursa dalībnieki saņem papildus mācību materiālus digitālā veidā, kas palīdzēs daudz ērtāk apgūt mācību vielu.

1-2. nodarbība.
Formālās kompozīcijas pamati fotogrāfijā.
Kadra uzbūves princips.
Galvenā objekta akcentēšana kadrā, pirmais un otrais plāns uzņēmumā.
Kadra ritmika.
Tonālā un lineārā kadra perspektīvas.
Mājas darbs.

3-4. nodarbība.
Kadra veidošanas principi. Līnijas nozīme fotogrāfijā. Kadra uztvere.
Simetrija un asimetrija kadrā. Horizontālais balanss. Vertikālais balanss. Asimetriskais balanss. Līdzsvars attēlā.

5-6. nodarbība.
Modernās melnbaltās fotogrāfijas struktūra. Gaisma kā izteiksmes līdzeklis fotogrāfijā.
Tekstūras jēdziens melnbaltajā fotogrāfijā. Kontrasta nozīme. Frontālā kompozīcija.
Melnbaltais portrets.
Augstā un zemā atslēga.
Mājas darbs.

7-8. nodarbība.
Modernā krāsu fotogrāfija. Krāsa kā tēlainās izteiksmes līdzeklis fotogrāfijā. Krāsu redzējums. Krāsu kontrasts. Gaišuma kontrasts. Krāsas perspektīva. Krāsas uztvere fotogrāfijā; krāsa reālā un abstraktā, krāsas balanss, krāsu dominante.
Mājas darbs.

9. nodarbība.
Kursa laikā veikto mājas darbu analīze, izvērtēšana, sagatavošana skatei.

10. nodarbība.
Teorētiskā ieskaite par kursu. Darbu prezentācija.


Kurss noslēdzas ar dalībnieku darbu skati un teorētisko ieskaiti.
Pēc veiksmīgas ieskaites kursa dalībnieki saņem sertifikātu kas apliecina zināšanu iegūšanu dotajā kursā.

Pieteikties