Modernais studijas portrets

Pasniedzējs: Leonīds Važnais
Ilgums: 4 nodarbības/ 16 stundas
Cena:  LVL
Grafiks: 4 dienas, katru dienu 4 h nodarbība. Kurss sāksies tiklīdz nokomplektēsies grupa

Mērķis: sniegt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas studijas darbā modernā portreta uzņemšanai, apgūt nianses, kas ir nepieciešamas darbā ar modeli.
Iepazīstināt kursa dalībniekus ar portreta uzņemšanas pamatshēmām, studijas apgaismojumu, un praktiskām portreta uzņemšanas tehnoloģijām. Veiksmīgam darbam kursā ir nepieciešama spoguļkamera un prasme ar to rīkoties + statīvs.

Pirmā diena.
1.Tēma

Psiholoģija komunikācijās ar modeli,10 pamatnoteikumi.
Sadarbība ar stilistu, frizieri un make-up speciālistu.
Fotografēšanas idejas izstrāde, tēla veidošana.
Fotogrāfiju cikla veidošana, portfolio sastādīšanas noteikumi.
Kā sagatavot attēlus priekš kopēšanas fotolaboratorijā un izvietošanai internet telpā.

2.Tēma
Foto aprīkojums portreta uzņemšanai; fotoaparāti, objektīvi.
Pastāvīgās un impulsveida gaismas, atstarotāji.
Studijas pamatgaismu veidi: zīmējošā, aizpildošā, modelējošā, pretgaisma, fona gaisma,
atstarotā gaisma.
Gaismas telpas kontrole. Kontrastainā, mīkstā un izkliedētā apgaismojuma kontrole.
Virsmas faktūras atveidošana atkarībā no apgaismojuma rakstura.

3.Tēma
Līnijas pamatjēdzieni studijas fotogrāfijā.
Siluets. Silueta ilūzija un figūras vizuālā korekcija.
Modeles figūras, sejas tipa īpatnības.
Apgaismojuma shēmas lietojot vienu, divus, trīs un vairākus gaismas ķermeņus.
Iepazīšanās ar portreta pamatshēmām:
• frontālais portreta apgaismojums;
• shēma «Paramount (butterfly)»;
• shēma «Loop»;
• shēma «Rembrant veida apgaismojums».


Otrā diena. Praktiskās nodarbības.
Ar pasniedzēja palīdzību kursa dalībnieki strādā ar studijas apgaismojumu, un portreta pamatshēmām, veido savus personīgos uzstādījumus.

4.Tēma.
Darbs ar studijas aprīkojumu: impulsveida gaisma, softboksi, atstarotāji un foni.
Fotokameras darba saskaņošana ar impulsveida gaismām.

5.Tēma.
Darbs studijā:
harmoniskā kadra veidošana;
akcenta veidošana uz kadra plaknes;
attēlu cikla veidošana priekš portfolio.


Trešā diena. Praktiskās nodarbības.
6.Tēma.
Iepriekšējās nodarbības darba rezultātu analīze un pielaisto kļūdu apspriešana.
Komentāri, rekomendācijas.
Darbs studijā, kļūdu novēršana kas pieļautas iepriekšējā nodarbībā.

Ceturtā diena.
Darbu skate, ieskaite par kursu.

Pieteikties