Asociatīvā fotogrāfija

Pasniedzējs: Leonīds Važnais
Ilgums: 11 nodarbības/ 22 stundas (intensīvais kurss)
Cena:    253 EUR
Grafiks: Notiek pieteikšanās
     
„Sapņos nav dialogu, un tajos ļoti maz vārdu”    
                                                                                           (Anais Nin)     

Šis kurss veltīts tam, lai palīdzētu cilvēkam apzināt savas slēptās radošās iespējas,  un iemācīties tās izmantot.  Tas palīdzēs pārvarēt aizspriedumus un bailes, kas bieži bremzē mūsu radošo darbību. Nodarbību laikā mēs mēģināsim saprast, kā strādā mūsu apziņa, izprast savas iekšējās motivācijas, kas mudina fotografēt. Noklausoties kursu, katram studentam būs izveidots savs individuāls portfolio. Tas palīdzēs nostiprināt pārliecību savā radošā darbībā, apzināti un pareizi izmantojot savas asociācijas fotogrāfijā. Šī kursa darbības princips, nav tikai mijiedarbība starp pasniedzēju un studentu, bet arī  dialogs starp kursa dalībniekiem, tas dod iespēju labāku izprast redzējumu kuru mums piedāvā citi, un rādot savus darbus iedziļināties tajās idejās kuras gribam izteikt paši.
Kurss dod iespēju izprast kā veidojas viens no  sarežģītākajiem fotogrāfijas veidiem – asociatīvā fotogrāfija.           
1. Nodarbība
Piktoreālā fotogrāfija kā modernās asociatīvās fotogrāfijas pamats.
Gleznieciskums un Lineārisms.
Vizuālā telpa.
Sintēzija un asociatīvā fotogrāfija.
2. Nodarbība. 

Uzņemšanas metodoloģija un tehniskās iespējas veidojot asociatīvo fotogrāfiju.
Asociāciju līmeņi.
Asociatīvā fotogrāfija, pilsētas vide.
3. Nodarbība. 
Asociatīvais portrets, aut-portrets.
Fotogrāfija un vizualitāte.
Iepriekšējās nodarbības mājas darba izskatīšana un apspriešana.
4. Nodarbība.
Darbu atlase ieskaitei.
Lekcija "Kā pareizi atlasīt darbus gatavojot portfolio un personālizstādi", "Cik ir svarīgi fotogrāfiskā ideja."
5. Nodarbība. 
Darba prezentācija, ieskaite par kursu.
Noslēguma darba vērtēšanas kritēriji: darba apraksts un novērtējums, darba atbilstība izvēlētai tēmai, darba tehniskais izpildījums atbilstoši izvēlētai tēmai.
(kurss ieteicams klausītājiem ar tehniskām priekšzināšanām fotogrāfijā)


Pieteikties