M. Kundziņa II līmenis: Fotoattēla apstrāde un fotogrāfija studijā I daļa

Pasniedzējs: Māris Kundziņš
Ilgums: 14 nodarbības/28 stundas

Cena: 388/ 349 EUR (maksājot pa daļām  117 + 116 + 116 EUR/mēn.) 
Grafiks: Notiek pieteikšanās grupai. Nodarbības no 28.02.-30.05.17., otrdienās,  18:30-20:30   


Otrā līmeņa fotokursi paredzēti klausītājiem ar priekšzināšanām pirmā līmeņa programmas apjomā. Kursu uzdevums ir pilnveidot fotografēšanas iemaņas, paplašināt redzesloku attēla tehniskās un mākslinieciskās kvalitātes paaugstināšanai. Nozīmīga vieta kursu programmā ir attēlu digitālās pēcapstrādes paņēmienu apgūšanai. Līdztekus teorētiskajām nodarbībām tiek dota iespēja praktiski apgūt fotografēšanu studijā. Kursu laikā nodarbību skaits ir 2/3 teorijas un 1/3 studijas praksei.  Regulāri  jāveic mājasdarbi. Paredzēts izbraukums plenērā (par atsevišķu samaksu).

    Veicot studentu aptauju un ievērojot izteiktos ierosinājumus augstāka  zināšanu līmeņa sasniegšanai, ar 2015.g.mācību programmā palielināts praktisko nodarbību skaits.

 

  • Organizatoriskie un tehniskie priekšnoteikumi attēlu digitālās pēcapstrādes veikšanai. Mūsdienu fotogrāfijas tehnoloģisko procesu komponenti.
  • Augstāka izpratne par gaismu un apgaismojuma veidiem fotogrāfijā.
  • RAW formāts un tā konvertēšana attēlu pēcapstrādei.
  • Redaktorprogrammas. Pirmā iepazīšanās ar programmu Adobe Photoshop.
  • Attēlu pēcapstrādes procesu secība. Digitālo trokšņu noņemšana. Līmeņu un līkņu izmantošana attēlu gradācijas regulēšanai. Krāsu toņu koriģēšana.
  • Slāņi un to pārklājuma veidi.
  • Pirmā iepazīšanās ar programmu Photodex Proshow Producer. Slaidšovu veidošanas principi.
  • Studijas iekārta – gaismas ķermeņi, reflektori, foni.
  • Eksponometrija studijā. Flašmetrs. Precīzas baltās krāsas balansa regulēšanas metodes, izmantojot standartetalonu.
  • Priekšmetu uzstādījumu („klusās dabas”) attēlu uzņemšana un pēcapstrāde. Fona krāsas maiņa. Objektu krāsas  maiņa.

Pieteikties