Painted Photography

Pasniedzējs:  Leonīds Važnais
Ilgums: 9 nodarbības/ 18 stundas (intensīvais kurss)
Cena:   197 EUR
Grafiks: sestdienās, svētdienās.
Notiek pieteikšanās novembrim, 2014.


„Painted photography” ir digitālā fotoattēla un gleznainā zīmējuma sintēze. Digitālais fotogrāfiskais attēls tiek apvienots ar faktūrām, kas tiek veidotas analogā veidā, uz papīra vai uz kāda cita caurspīdīga materiāla. Veidojot gleznieciskās faktūras, tiek pielietoti mākslinieciskie paņēmieni izmantojot akvareli vai citu zīmēšanas tehniku, ar turpmāko attēla pēcapstrādi grafiskajā redaktorā. Mācību programmā tiek iekļauti arī formālās kompozīcijas pamati.

1. nodarbība.  /11:00 - 16:00/
Ievads jēdzienā „Hand painted photography”.

Praktiskā nodarbība. Tēma: faktūru veidošana.
Faktūru veidošanas tehnikas. Izveidoto faktūru apvienošana ar digitālo attēlu. Darbs ar grafisko redaktoru Adobe Photoshop CS.

2. nodarbība.  /11:00 - 14:10/
Praktiskā nodarbība. Tēma: darbs ar krāsu.
Krāsas emocionālā ietekme uz skatītāju.
Izveidoto faktūru krāsu korekcija, darbs ar grafisko redaktoru Adobe Photoshop CS.
Mājas darbs.

3. nodarbība.  /11:00 - 16:00/
Praktiskā nodarbība. Tēma: fotogrāfijas stilizācija.
Stilizācijas jēdziens fotogrāfijā. Uzņemto darbu atlase. Faktūru pieskaņošana saskaņā ar izvēlēto stilistiku. Attēla stilizācija.

4. nodarbība.  /11:00 - 13:00/
Darbu prezentācija. Ieskaite par kursu.


Pieteikties