Interjera fotogrāfija

Pasniedzējs: Māris Kundziņš
Ilgums: 3 dienas (9 stundas)
Valoda: Latviešu
Cena:      EUR
Grafiks: Izstrādes procesā
Nodarbību vieta:  Mežotnes pils


Pirmā nodarbība

Pirmajā nodarbībā tiek aptverta teorētiskā bāze, kas nepieciešama, lai veiksmīgi uzsāktu praktisko darbu. Nodarbības laikā tiek apskatīti tādi jautājumi, kā; Iekštelpas funkcionālais dizains un tā interpretācija fotogrāfijā, Attēla formāta izvēle, Interjera detaļas, Situācijas novērtēšana, Apgaismojums, Optika, Rakurss, Speciālie uzņemšanas veidi – HDR, panorāma, Attēlu digitālā pēcapstrāde.

Otrā nodarbība

Nodarbība tiek veltīta praktiskajam darbam, tā ietvaros kursanti dodas fotoplenērā uz klasicisma stilā celto Mežotnes pili.

Trešā nodarbība.
Darbu analīze.

Labāko autoru darbi tiks iesniegti Mežotnes pils administrācijai.