M.Kundziņa III līmenis: Žanri un kompozīcija

Pasniedzējs: Māris Kundziņš
Ilgums: 16 nodarbības/ 32 stundas
Cena:   436/396 EUR  / maksājot pa mēnešiem:  4*109 / 4*99.-  EUR /
Grafiks: Notiek pieteikšanās mācībām no 07.03.-20.06.2017.   18:30-20:30  otrdienās


Trešā  līmeņa fotokursi paredzēti klausītājiem ar priekšzināšanām pirmā un otrā līmeņa kursu programmu apjomā. Tā kā abu šo iepriekšējo kursu uzdevums bija galvenokārt attīstīt amata prasmi, sniegt zināšanas par uzņemšanas un pēcapstrādes tehnoloģiju, aktuāls ir jautājums par attēlu māksliniecisko kvalitāti. Maldīgs ir uzskats par tā saucamo „radošo brīvību”, saprotot ar to kadra veidošanu, vadoties vienīgi no intuīcijas. Jebkurā profesionālās mākslas nozarē pastāv akadēmiskās izglītības sistēma, kura dod pamatus patiesai, uz zināšanām un reālu pieredzi pamatotai radošajai brīvībai. Fotogrāfijas jomā diemžēl ir maz tādu profesionāļu (un, protams, entuziastu), kuriem bijusi iespēja šādus amata „noslēpumus” apgūt.

Ņemot vērā mākslinieciskās izglītības iespēju deficītu, kas būtu paredzēta tieši fotogrāfijas specifikai, FotoAkadēmija piedāvā trešā līmeņa foto kursu programmu, lai kaut daļēji aizpildītu nepieciešamību pēc sistemātiskām zināšanām par kadra kompozīcijas likumībām un to pielietojumu dažādos fotogrāfijas žanros. Programmā ietilpst teorētiskas lekcijas un praktiskās nodarbības. Klausītājiem tiek nodrošināta iespēja strādāt studijā. Regulāri notiek uzņemto attēlu analīze.

Programma.
Kadra dizains – cik tas nepieciešams?
Dizaina elementi: punkts, līnija, forma, faktūra, ritms, tonalitāte, universālais kontrasts, krāsu kontrasts, krāsu harmonija, krāsu ilūzijas, kadra formāts.
Ko redz acis, un ko redz kamera? Personīgais redzējums.
Kas ir melnbaltais, un kas ir krāsainais redzējums?
Inspirētais un kreatīvais attēls.
Žanri: dizains un reklāma, ainava, sports, arhitektūra, reportāža, modeļi un pozas, erotiskā fotogrāfija. (Portretu fotogrāfija ietilpst otrā kursa programmā).
 
Piezīme: par atsevišķu praktisko nodarbību materiālo nodrošinājumu, tai skaitā modeļu izmantošanu, var būt nepieciešama papildus samaksa.

1. nodarbība
Kompozīcijas pamati. Punkts.

2. nodarbība
Līnija. Reklāmas foto.

3. nodarbība
Praktiskā nodarbība studijā - dizains un reklāma.

4. nodarbība
Forma. Arhitektūras fotogrāfija.

5. fotogrāfija
Praktiskā nodarbība - arhitektūra.

6. nodarbība
Universālais kontrasts. Interjera foto.

7.nodarbība
Praktiskā nodarbība - interjers.

8. nodarbība
Krāsu kontrasts. Sporta foto.

9. nodarbība
Praktiskā nodarbība - sports.

10. nodarbība
Krāsu kontrasts. Krāsu harmonija.

11. nodarbība
Modeļu pozas. Erotiskais foto.

12. nodarbība
Praktiskā nodarbība studijā - modeļu pozas. Figūra.

13. nodarbība
Praktiskā nodarbība studijā - Modeļu pozas. Mode.

14. nodarbība
Kadrējums. Formati. Kreatīvais neasums. Reportāža.

15. nodarbība
Praktiskā nodarbība studijā - erotiskais foto.

16. nodarbība
Attēlu skate, analīze. Jautājumi un atbildes. Apliecību saņemšana. Izlaidums.


Pieteikties