Fotogrāfiskais skatījums

Pasniedzējs: Māris Kundziņš
Ilgums: 2,5 stundas
Cena:
33 EUR
Grafiks:

Katrs, kurš sāk nodarboties ar fotogrāfiju, pamana, ka attēlā redzamais dažkārt stipri atšķiras no realitātē redzētā. Kopš pašiem fotogrāfijas izgudrošanas sākumiem cilvēkiem bija vēlēšanās atspoguļot attēlā realitāti cik iespējams patiesīgi. Taču nācās sastapties ne vien ar tehniskām problēmām, ko nosaka optiskās attēla projekcijas īpatnības. Būtiska nozīme ir cilvēka uztveres psihofizioloģiskajiem faktoriem. Rodas jautājums, cik patiesi mūsu pašu uztvere atspoguļo realitāti. Izrādās, ka pasaules uztvere zināmā mērā ir iluzora. Kas tādā gadījumā ir patiesība?

Lai autors panāktu, ka attēls skatītājā rada tieši tās sajūtas, kādas autors vēlas, nākas labi iepazīt atšķirības starp to, ko redz acis, vērojot reālos objektus, un attēlu, ko redz kamera. Kadrs ir nevis realitātes tieša kopija, bet realitātes interpretācija. Tā sastāv no paša autora (intelektuālā) skatījuma, un no kameras (tehniskā) skatījuma. Autoram jāprot prognozēt, kas paliks pāri no realitātes „patiesības”, ja to pārvērtīs kameras „patiesībā”. Visa rezultātā rodas kāds vizuālais tēls, kurā realitātes patiesība var kļūt par meliem, bet, lai skatītājam pateiktu vēlamo patiesību, var nākties melot.

Viss dibinās uz prasmi interpretēt, pārtulkot redzēto īpašā „fotovalodā”. To var nosacīti saukt par fotogrāfisko skatījumu.

Seminārā paredzēts izsekot procesiem, kā veidojas redzes tēls, cik liela loma uztverē ir ilūzijām. Kameras skatījuma izpratnei tiks aplūkotas optiskās projekcijas problēmas. Autora individualitātes un fotogrāfiskā skatījuma izpratnei tiks salīdzināti un analizēti spilgtu fotomākslas personību darbi. Mūsdienu tehnoloģijas iespējas radījušas jaunus mākslinieciskās izteiksmes veidus. Seminārā tiks demonstrēts kā tas atspoguļojas fotogrāfiskā skatījuma evolūcijā.

Pieteikties