Likums un tiesības fotogrāfa darbā

Pasniedzējs: 
Ilgums:
Valoda:
Cena:
Grafiks:

Likums un tiesības fotogrāfa darbā. Fotogrāfija kā izpausmes brīvības īstenošana: kā nepārkāpt citu personu tiesības. Ko drīkst un ko nedrīkst fotografēt: privātās dzīves neaizskaramība. Autortiesības fotogrāfa darbībā: vārds un nauda. Autortiesību ierobežošana: kā kopēt fotogrāfijas. Darbs ar modeli un darba izmantošanas tiesības: kā nodot autortiesības? Autortiesību aizsardzība: tiesāties vai..?

Pieteikties