Kompozīcija fotogrāfijā Kompozīcijas pamati, zelta griezums, trešdaļas likums.