AKTUĀLI!

 FotoAkadēmija uzsāk jaunus kursus!

Pasniedzējs

Valters

Preimanis

Valters
Preimanis


Māris Kundziņš

Leonīds Važnais


Aivars TipsisVadims Morozovs

Andrejs Saļikovs


 Fotokurss

Praktiskie fotogra-

fēšanas

pamati

Fotogra-
fēšanas
pamati
skolēniem


Fotogra-fēšanas pamati

Fotogrāfija kā dizaina līdzeklis


 Adobe Photoshop + Lightroom


Практический
курс фотографии
для начинающих

 Основы фотографии


Ilgums

10
 nodarb.

(20 stundas)

8
nodarbības
(16 stundas)

 15
nodarbības
 (30 stundas)

6 nodarbības
(12 stundas)

  Photoshop

6 nodarbības
(12 stundas)

Lightroom

4 nodarbības (8 stundas)10
nodarbības (20 stundas)

 10 nodarbības (20 stundas)


Mācību valoda
Latv.
    Latviešu

Latviešu Latviešu
Krievu
Latviešu
Krievu Krievu

Cena
218 EUR
     144 EUR

333 EUR
126 EUR
211 EUR

218 EUR
218 EUR

Maksājot pa mēnešiem
109 EUR
       72 EUR

111 EUR


Lightroom: 84 EUR, Photoshop: 126 EUR

109 EUR


109 EUR

Grafiks

Notiek

pieteikšanās

vakara grupai

no 02.09.-   04.11.15.

Trešdienās

18:30-20:30


Sākas

pieteikšanās

rīta grupā-

17.08.-16.09. nodarbības

2* nedēļā pirmdienās

  trešdienās


10:00-12:00


Notiek pieteikšanās
grupai no
05.08.-31.08.

pirmdienās un
trešdienās
10:00-12:00

Turpinās pieteikšanās rīta grupā nodarbībām no 03.09.-22.10.

 2* nedēļā otrdienās un ceturtdienās 10:00-12:00

Notiek pieteikšanās vakara grupai no 03.09.-10.12.15.

Ceturtdienās

18:30-20:30 Notiek pieteikšanās kursam

mācību sākums grupai nokomplektējoties (no pirmdienas līdz sestdienai)

18:30 - 20:30


  

 Sākas pieteikšanās

Lightroom  nodarbībām no

 05.+12.09.

Sestdienās
11:00- 15:00

  (katru sestdienu 2 nod./4h )

Photoshop
01.08.-15.08.
11:00-15:00

 Notiek
pieteikšanās
nodarbībām
no
21.09.-22.10.15.

Pirmdienās un  ceturtdienās 18:30-20:30
        

Notiek pieteikšanās kursam

no 08.09.-10.11.15.
nodarbības

otrdienās

18:30 - 20:30