Programma: Privātstundas filmēšanā un fotogrāfijā ar dronu

Pasniedzējs Valters Preimanis, https://www.facebook.com/preimanis/

1. Ievads dronu pasaulē

 • Iepazīšanās ar drona tehnoloģiju un iespējām
 • Drošības noteikumu apgūšana dronu lietošanā

2. Drona sagatavošana un lidošana

 • Drona montāža un iestatīšana
 • Praktiskās nodarbības ar lidošanu un stabilizācijas tehniku
 • Ātrās problēmu risināšanas pamati

3. Fotogrāfijas pamati

 • Kā sagatavot dronu fotogrāfijai
 • Kompozīcijas un gaismas principi
 • Praktiskās nodarbības ar drona fotogrāfiju uzņemšanu

4. Video filmēšana ar dronu

 • Kustīgu attēlu uztvere un kompozīcijas veidošana
 • Uzņemšanas tehnikas un ierakstīšanas risinājumu apgūšana
 • Montāžas pamati un veiksmīga materiāla sagatavošana

5. Juridiskie aspekti

 • Dronu izmantošanas noteikumi un licenču prasības
 • Privātuma un drošības jautājumi

6. Apliecinājuma iegūšana

 • Praktiskā pārbaude un uzdevumi
 • Apliecinājuma saņemšana par nodarbību pabeigšanu

7. Individuālās konsultācijas un projektu izstrāde

 • Personīga atsauksme par darbiem
 • Individuāla projekta izstrāde un īstenošana

8. Nākotnes attīstība

 • Iespējas turpināt prasmju pilnveidošanu un speciālistu tīkla veidošana

Papildu informācija:

 • Katra nodarbība ilgst 2 stundas
 • Nodarbības norisinās āra apstākļos, ja nav citu norādījumu
 • Nepieciešams personīgais drons un portatīvais dators

Pieteikties var, sazinoties caur Facebook: [https://www.facebook.com/preimanis/] vai zvanot pa tālruni: [220–77–202].